1429822935oduzetnica_sl_18_03_2015.jpg

Iva Ćulumović

direktor
Intellectus Capitalis d.o.o.

Bilateralni sastanci

 • 29. 05. 2015 Petak (13:00 p.m. - 16:00 p.m.)
Opissavjetovanje vezano za upravljanje intelektualnim kapitalom i njegovim mjerenjem, inoviranje poslovnih procesa, proizvoda i usluga, savjetovanje za potencijalne i postojeće poduzetnike, institucije, jedinice lokalnih uprava, on-line marketing, self-managament

consultant for the management of intellectual capital and its measurement , innovation of business processes , products and services , counseling for potential and existing entrepreneurs , institutions, units of local government , on-line marketing , self - managament
Vrsta organizacije Konzultant, Tvrtka
ZemljaHrvatska
GradRijeka, Tihovac 1 Google map
Sektor poslovanja

Poslovno savjetovanje (konzultanti)

  1429821835r1str.JPG
  Ponuda

  savjetovanje vezano za upravljanje i mjerenje intelektualnog kapitala - nematerijalne imovine

  Nudimo usluge savjetovanja vezanog za unaprijeđenje intelektualnog kapitala - nematerijalne imovine i njezino upravljanje te mjerenje. Kao jedan od važnih elemenata intelektualnog kapitala - inoviranje, nudimo usluge savjetovanja po pitanju inoviranja usluga ili proizvoda klijenta, radionice self-managementa, on-line i m-marketing, savjetovanje za potencijalne i postojeće poduzetnike, institucije, jedinice lokalnih uprava.

  We offer consulting services related to the improvement of intellectual capital - intangible assets and its management and measurement . As one of the important elements of intellectual capital - innovation , we offer consulting services in terms of innovation of products or services of a client , a self- management workshops , online and m - marketing, consulting to potential and existing entrepreneurs , institutions, units of local government

  Ključne riječi: intelektualni kapitalmjerenjeupravljanje nematerijalnom imovinomon-line marketingself-managamentintellectual capital managament and measurmentcounsultantinoviranje poslovnih procesainoviranje